Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ceny wody i ścieków

Czcionka:

NA ROK 2018/2019/2020

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 12 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328, z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.

Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

 

Decyzja GD.RET.070/139/D/2018.KP – zatwierdzona taryfa – do pobrania

 

 

Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

 zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres 3 lat od dnia 12 czerwca 2018r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług  Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

                                                                                         +

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,13 zł netto + podatek VAT 8% = 3,38 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,65 zł netto + podatek VAT 8% = 12,58 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,33 zł netto + podatek VAT = 18,72 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
45,73zł netto + podatek VAT 8% = 49,39 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,00 zł netto + podatek VAT 8% = 3,24 zł brutto

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

6,57 zł netto + podatek VAT 8% = 7,10 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

W związku z podjętą Uchwałą nr XLVI/465/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:

(Dopłata obowiązuje od 12 czerwca 2018r. do 31.12.2018r.)

 

5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 


NA ROK 2017

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/258/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody  na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka abonamentowa wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,85 zł netto + podatek VAT 8% = 3,08 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,62 zł netto + podatek VAT 8% = 11,47 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,80 zł netto + podatek VAT = 17,06 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,70 zł netto + podatek VAT 8% = 45,04 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,73zł netto + podatek VAT 8% = 2,95 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

·6,20 zł netto + podatek VAT 8% =6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/259/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·        5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 


NA ROK 2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,64 zł netto + podatek VAT 8% = 2,85 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody  na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczania należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,56 zł netto + podatek VAT 8% = 11,40 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,72 zł netto + podatek VAT = 16,98 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,52 zł netto + podatek VAT 8% = 44,84 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,71 zł netto + podatek VAT 8% = 2,93 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 6,20 zł netto + podatek VAT 8% = 6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XII/102/15  Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 


NA ROK 2015

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr LV/447/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,37 zł netto + podatek VAT 8% = 11,20 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,45 zł netto + podatek VAT = 16,69 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,85 zł netto + podatek VAT 8% = 44,12 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,89 zł netto + podatek VAT 8% = 6,36 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr LV/448/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 


NA ROK 2014

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XLIV/340/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,34 zł netto + podatek VAT 8% = 11,17 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,40 zł netto + podatek VAT = 16,63 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,70 zł netto + podatek VAT 8% = 43,96zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,65 zł netto + podatek VAT 8% = 2,86 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,97 zł netto + podatek VAT 8% = 6,45 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny