Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasza działalność

Czcionka:

Podstawa naszego działania:

Gminny Zakład Usług Komunalnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr VII /35/94 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

 

Czym jesteśmy?

Gminny Zakład Usług Komunalnych zwany dalej zakładem jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Gminny Zakład Usług Komunalnych przy wykonywaniu zadań używa skrótu „GZUK”

GZUK działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

Siedziba  Zakładu  mieści się w Nowej Wsi Lęborskiej .

Obszar działania natomiast obejmuje teren Gminy Nowa Wieś Lęborska

GZUK używa pieczęci podłużnej z napisami: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Zakres działania:

- prowadzenie usług komunalnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a w szczególności:

a) wydobycie i dostarczanie wody
b) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,

- koordynacja działań w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg gminnych a w szczególności:

a) utrzymanie chodników i rowów przydrożnych,
b) zimowe utrzymanie dróg
c) zarządzanie umieszczaniem znaków obowiązujących w ruchu drogowym oraz organizacja ruchu drogowego,
d) bieżąca naprawa oraz utrzymanie dróg i drogowych obiektów,

- remont budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność komunalną, m.in. placówek oświatowych, przystanków,świetlic, itp.,

- wykonywanie innych zadań w zakresie usług komunalnych zlecanych przez urząd gminy i inne gminne jednostki organizacyjne

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny